Máy điều hòa

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 2 HP MSY/MUY-JW50VF
22.690.000  đ
MITSUBISHI 18.990.000 đ
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH2
11.390.000  đ
LG 9.090.000 đ
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH1
10.990.000  đ
LG 9.090.000 đ
13.990.000  đ
Mitsubishi Heavy 11.790.000 đ