Panasonic

Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV
57.090.000  đ
Panasonic 52.890.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV
Panasonic 8.790.000 đ