Điện lạnh

Tủ lạnh Sharp Inverter 556 lít SJ-FX630V-BE
24.900.000  đ
Sharp 17.290.000 đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV
57.090.000  đ
Panasonic 48.590.000 đ
6.990.000  đ
Beko 6.590.000 đ