Điện lạnh

1.500.000  đ
Panasonic 1.390.000 đ
17.990.000  đ
LG 13.990.000 đ