Bình Thủy Điện

Bình thuỷ điện Sharp KP-Y33V 3.3 lít
Sharp 770.000 đ
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y40PV 4 lít
Sharp 1.490.000 đ
Bình thủy điện Sharp KP-30STV 2.9 lít
Sharp 750.000 đ
Bình thuỷ điện Sharp KP-30SV 2.9 lít
Sharp 690.000 đ
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3 lít
Sharp 1.590.000 đ