Bình Thủy Điện

Bình thủy điện Sharp KP-19SV 1.8 lít
Sharp 630.000 đ
Bình thuỷ điện Sharp KP-Y40PV 4 lít
Sharp 1.490.000 đ
Bình thủy điện Sharp KP-30STV 2.9 lít
Sharp 830.000 đ
Bình thuỷ điện Sharp KP-30SV 2.9 lít
Sharp 750.000 đ
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3 lít
Sharp 1.290.000 đ