Lò Nướng - Lò Vi Sóng

2.500.000  đ
Sanaky 2.040.000 đ
2.000.000  đ
Sanaky 1.690.000 đ
Lò vi sóng Aqua AEM-S2195W 19 lít
AQUA 1.120.000 đ
Lò vi sóng Aqua AEM-G1125W 17 lít
AQUA 1.300.000 đ
Lò nướng Sanaky VH359B 35 lít
Sanaky 1.280.000 đ