Danh Sách Điện Thoại Các Bộ Phận Của Công Ty

Văn phòng Cty & điều hành: 0258.3821304 0258.3814441 fax: 0258.3561800
Email : chanhbon@yahoo.com.vn
Kinh doanh lẻ & dự án(khách sạn, công ty…):

0905 266 100 (Mrs Hương) 

0914 634 350 (Ms Trầm)

Email: chanhbonnhatrang@gmail.com

Kinh doanh sỉ:

02583.561261

0914017004 - 0905 877 433 (Ms Phượng)

0905 012 520 (Mrs Thùy)

Email: chanhbon@yahoo.com.vn

Bảo hành & chăm sóc khách hàng: 0258.3821304 0258.3814441
TP.kỹ thuật: 0905 353277 ( Mr.Thuận)
Kế toán: 02583 814441 – 0914634610 ( Ms Thuy)

 

Liên hệ